Kravspecifikation og udbudsprocess

Kravspecifikation er en vigtig del af mange udbud og projekter.

GBD’s konsulenter arbejder typisk som projektledere i det offentlige med ansvar for hele projektet, herunder kravspecifikationen eller som udbudskonsulent, hvor kravspecifikationen indgår.

Uanset rolle står vi ofte med den opgave at kravspecifikationen skal udarbejdes og der er et begrænset antal af ressourcer til at bistå med denne opgave. Som en konsekvens heraf har vi ofte en stor mængde velafprøvede kravspecifikationer, så vi starter aldrig fra bunden, hvilket øger hastigheden på løsningen af opgaven og reducere timeforbruget. Vi genbruger krav i stor stil. Det betyder at vi ofte kan levere en færdig kravspecifikation på 14 dage, hvis der er tale om et standardprodukt. En konsulent fra GBD kan indgå som en ekstra ressource med henblik på udarbejdelse af en kravspecifikation og/eller facilitere processen med kundens medarbejdere.

Står i og skal bruge en kravsspecifikation til et standardsystem eller ydelse i forbindelse med et udbud eller lignende, så kontakt os for en videre drøftelse. Ud fra jeres krav til indhold og proces vil vi typisk kunne komme tilbage med en unik kravspecifikation målrettet jeres behov, delvis afprøvet i markedet og baseret på best practice samt til en pris og kvalitet i ikke finder andre steder. Vi sikre desuden en proces, hvor i løbende kan følge med.