Hvad er PRINCE2

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) er en international anerkendt ”best practice” metode, der bidrager med generisk procesbaseret tilgang til projektledelse, der kan anvendes på alle typer af projekter uanset størrelse og kompleksitet.

Mange både offentlige og private virksomheder har valgt at bygge deres projektmodel og projektarbejdsgange på PRINCe2 metoden og viden om PRINCE2 metoden er derfor højt efterspurgt blandt projektledere.