Projektledelse, programledelse og porteføljestyring

GBD’s konsulenter har en betydelig erfaring med projektledelse, programledelse og porteføljestyring, såvel traditionelt som agilt.

Vi lægger vægt på at tilpasse vores projektledelsesløsninger den enkelte kundes behov og virkelighed i forhold til projekt omfang og rammer, hvor vores projektledelses metoder tager udgangspunkt i anerkendt og afprøvet viden og teknik kendt fra blandt andet PMI og PRINCE2.

GBD leverer konkrete konsulentydelser med fast definerede indhold til fast tid og pris eller indgår som en specialistressource med en konsulent i kortere eller længere tid, som matcher jeres behov. Vi sikre uanset hvad at konsulenterne er veluddannet i vores metoder, som ene og alene basere sig på internationale standarder, hvor vi løbende afholder undervisning i form af åbne eller lukkede forløb overalt i landet.