Specification of requirements

List of requirements

Kravspecifikation er en vigtig del af mange udbud og projekter. Vi deltager i forskellige dele af forløbet og kan bl.a. bidrage med viden og rådgivning indenfor følgende områder;

Vi kan tilbyde:

  • Udarbejdelse af kravspecifikationen
  • Vurdering af kravspecifikationen i forlængelse af udbud
  • Gruppering og opstilling af krav
  • Udarbejdelse af skabeloner
  • Procestilrettelæggelse
  • Review
  • Sparring og rådgivning for projektlederne
  • Valg af løsninger til web baseret kravspecifikationer
  • Projektdeltagere eller projektledelse

GBD har tidligere på året (2012) udarbejdet en kravspecifikation for en af landets største kommuner baserede på værktøjer og teknikker fra IREB, hvilket betød at kravspecifikationen blev udarbejdet på markant færre timer end typisk, men fortsat af meget høj kvalitet.

Kontakt GBD for yderligere case beskrivelse eller hvordan I kan drage nytte af erfaringerne.